Photo Gallery ...

 
 
TNPESU Tennis Runner  2014-15   Football Official Exam 2013-14
     
 
Inter Physical Kabaddi Runner 2013-14   TNPESU Kabaddi Winner 2013-14
     
 
BPE Project Sportsmeet 2013-14   B.P.Ed. Project Sportsmeet 2013-14
     
 
Organized Kabaddi Tournament 2012-13   Intercollegiate 2010-11 Tournament
 

NEXT  >>

 

Designed & hosted by JENEFA INFOTECH